MATERIAŁY DO LEKCJI

eNAUCZANIE
Classroom
ROBOTYKA
Codey Rocky - Python
Mboot - Arduino

INFORMATYKA
Podstawy obsługi komputera
Edytor tekstu WORD
Arkusz kalkulacyjny EXCEL
Program bazodanowy ACCESS
Strony internetowe
Grafika komputerowa
programowanie:
Scratch   Pixblocks Python
VISUAL BASIC  DELPHI
Bezpieczenstwo SI

EKONOMIA
Analiza lokat bankowych
Wskaźniki makroekonomiczne 1 2
worldometer
NBP - Portal Edukacji Ekonomicznej
Lekcje z ZUS
Fundacja REVAS
Wartość pieniądza w czasie

TECHNIKA
Wychowanie komunikacyjne
Pierwsza pomoc
Rysunek techniczny

TESTY DO EGZAMINU
Technik ADMINISTRACJI