• Bezpłatny program w wersji online: https://ide.mblock.cc/
  • Składnia programu
        robot wyświetla kolor startowy a następnie zmienia kolory w pętli cięgłej