• Wysyłanie\oddanie zadania stworzonego w systemie - dokumentu, prezentacji, arkusza lub rysunku
  • Wysyłanie\oddanie zadania stworzonego w zewnętrznym programie, np projektu SCRATCH

  • Dysk GOOGLE
  • Dokumenty GOOGLE
  • Arkusze GOOGLE
  • Prezentacje GOOGLE   Dźwięk w prezentacji
  • Rysunki GOOGLE
  • Witryny GOOGLE