• Bezpłatny program w wersji online: https://ide.mblock.cc/
 • Zalety nauki programowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych
      Robot jedzie do przodu
 • Komentarze, definicja funkcji
      Zatrzymanie robota
      Robot jedzie do przodu przez 5 sekund, zatrzymuje się.
 • Pętla while
      Robot jedzie do przodu w pętli ciągłej.
      Robot rozgląda się dookoła w pętli ciągłej.
 • Przerwanie pętli while, instrukcja warunkowa if
      Robot jedzie do przodu i wykrywa intensywność otaczajęcego światła, jeśli będzie ciemno zatrzymuje się.
 • Warunek if else
      Robot sprawdza stan baterii, jeśli jest pełna jedzie, w przeciwnym wypadku wyświetla komunikat.
 • Tworzenie zmiennej, pętla for
      Robot wyświetla cyfry od 10 do 0 co sekundę, a następnie jedzie do przodu.
 • Robot korzysta z internetu
      Robot łączy się z siecią WIFI, pobiera a następnie wyświetla aktualną temperaturę.
      Robot sprawdza jakość powietrza, jeśli jest dobra idzie na spacer, w przeciwnym wypadku zostaje w domu.