ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL


Formatowanie komórek
Podstawowe operacje - operatory, funkcje, adresacje
Listy - kopiowanie z trendem
Sortowanie danych, sumy pośrednie
Prezentacja danych liczbowych na tabelach i wykresach
Zasady pracy na wielu arkuszach-plikach   /   Projekt1   /   Przykładowe projekty   /   Przykładowy projekt z VBA
Oferta cenowa z symulacją zysku
Formularz faktura VAT