• Instalacja i wprowadzenie do obsługi programu:
      Strona główna programu
      Program na PC WINDOWS do pobrania
      PixBlocks - działanie i możliwości aplikacji do nauki programowania - film.
 • Rozwiązania przykładowych zadań:
  KURS 3:  L.1 Z.1  L.1 Z.2;  L.1 Z.3  L.1 Z.8  L.2 Z.2  L.2 Z.5  L.2 Z.10  L.3 Z.2  L.3 Z.5  L.3 Z.8  L.4 Z.2  L.4 Z.4  L.4 Z.10  L.5 Z.1  L.5 Z.3  L.5 Z.5  L.6 Z.1  L.6 Z.3  L.6 Z.6  L.7 Z.2  L.7 Z.4  L.7 Z.8  L.8 Z.4  L.8 Z.7  L.8 Z.9  L.8 Z.11  L.8 Z.12  L.8 Z.13  L.9 Z.1  L.9 Z.2  L.9 Z.5
  KURS 5:  L.1 Z.1;  L.1 Z.2  L.1 Z.3;  L.1 Z.6  L.1 Z.9  L.1 Z.14  L.1 Z.20  L.2 Z.1  L.2 Z.3  L.2 Z.5  L.2 Z.7  L.2 Z.9  L.2 Z.14;  L.2 Z.15  L.2 Z.20  L.3 Z.1  L.3 Z.2;  L.3 Z.3  L.3 Z.6  L.3 Z.9  L.3 Z.10  L.3 Z.12  L.3 Z.15  L.3 Z.18;  L.3 Z.20;
  KURS 6:  L.2 Z.2;  L.2 Z.5;  L.2 Z.6;  L.2 Z.9;  L.3 Z.2;  L.3 Z.5;  L.3 Z.18;  L.4 Z.6;  L.5 Z.4;  L.5 Z.7;  L.6 Z.3;  L.6 Z.9;  L.7 Z.5  L.7 Z.7
  KURS 7:  L.1 Z.1;  L.1 Z.2;  L.1 Z.6;  L.2 Z.1;  L.2 Z.2  L.3 Z.1;  L.3 Z.2  L.4 Z.1;  L.4 Z.2;
 • Pix Programming Challange - rozwiązania przykładowych zadań:
      SKILLED - Zadanie 1
      SKILLED - Zadanie 2
      SKILLED - Zadanie 10
      SKILLED - Zadanie 18
 • Uproszczony Python:
      Program generujący planszę do szachów
      Program generujący planszę do szachów w pętli /zagnieżdzenie pętli/
      Program zamieniający kolory w planszy do szachów w pętli /zagnieżdzenie pętli, instrukcja warunkowa/